ABC-vurderinger af organiske stoffer i spildevand

Kurset kommer igen i 2024

Lær at vurdere stoffers miljøfarlighed efter ABC-metoden


Kurset kommer igen

Vil du have besked, når der kommer nye kursusdatoer, skriv til kursuskoordinator Vibeke Salmon

Kursusdetaljer

Kursusindhold

  • Introduktion til ABC-metoden
  • Værktøjer til ABC-vurdering og datasøgning
  • Beslutningstræ og økotoksikologiske begreber

På kurset bliver du fortrolig med ABC-metoden jf. Miljøstyrelsens vejledning i tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. 

Du lærer, hvor du skal søge efter de nødvendige oplysninger, og hvordan du strukturerer, skaber overblik samt vurderer de indsamlede data.

Kursussted: DHI A/S, Agern Alle 5, 2970 Hørsholm

Undervisere

Kristina Buus Kjær er projektchef med mere end 15 års erfaring inden for miljøforvaltning af industrispildevand. Hun har arbejdet med brancher som bilvask, vaskerier, affaldsdepoter, fødevarer, medicinalindustrien og hospitaler.

Kristina er specialist inden for monitering, kildesporing og reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bl.a. industrispildevand, husholdningsspildevand og regnvand.

Cand.techn.soc., Roskilde Universitet

Dorte Rasmussen er seniorkonsulent med speciale i kemiske stoffer i miljøet. Hun har over 30 års erfaring med eksponerings- og risikovurderinger af kemiske stoffer for både sundhed og miljø.

Dorte har været projektleder af en lang række opgaver inden for anvendelsen af kemiske stoffer i industri, hospitaler og byggesektoren og er specialist i at udvikle modeller og databaseværktøjer vedr. kemiske stoffers skæbne i miljøet.

PhD, Chemical Engineering, DTU

Priser

Early bird tilmelding*

  • Frokost og forfriskninger
  • Kursusmappe med præsentationer, relevante vejledninger og lovtekster
  • Kursuscertifikat

Standardpris

kr 5,400
ekskl. moms
  • Frokost og forfriskninger
  • Kursusmappe med præsentationer, relevante vejledninger og lovtekster
  • Kursuscertifikat

    *Mulighed for early bird tilmelding er ikke længere tilgængelig.

Tilmeld dig i dag!

Deltagerantal er maks. 12 personer.