ABC-vurderinger af organiske stoffer i spildevand

Lær at vurdere stoffers miljøfarlighed efter ABC-metoden

Onlinekursus

Kursusdetaljer

Moduler

Alle kursusmoduler er fra kl. 10:00-12:00

Modul 1 (Tirsdag, 17. maj 2022) | ABC-metoden
Introduktion til ABC-stoffer og ABC-metoden. Herefter gennemgår vi en række økotoksikologiske grundbegreber og viser, hvordan du kan skabe overblik over organiske stoffers toksiske profil. Vi slutter med en øvelse i ABC-vurdering.

Modul 2 (Onsdag, 18. maj 2022) | Datasøgning og vurdering af data
Værktøjer til ABC-vurdering, herunder hvordan du systematiserer data og skaber overblik, screener stoffer samt søger og vurderer data på enkeltstoffer. Du får link til forskellige datakilder, og undervejs laver vi øvelser i datasøgning.

Modul 3 (Tirsdag, 24. maj 2022) | Vandkvalitetskrav og grænseværdier for B-stoffer
Gennemgang af hjemmeopgave. Derefter fokus på vandkvalitetskrav og hvordan man fastsætter grænseværdier for B-stoffer. Modulet inkluderer en øvelse, inden vi runder af med en kort opsamling.

Undervisere

Kristina Buus Kjær er projektchef med mere end 15 års erfaring inden for miljøforvaltning af industrispildevand. Hun har arbejdet med brancher som bilvask, vaskerier, affaldsdepoter, fødevarer, medicinalindustrien og hospitaler.

Kristina er specialist inden for monitering, kildesporing og reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bl.a. industrispildevand, husholdningsspildevand og regnvand.

Cand.techn.soc., Roskilde Universitet

Dorte Rasmussen er seniorkonsulent med speciale i kemiske stoffer i miljøet. Hun har over 30 års erfaring med eksponerings- og risikovurderinger af kemiske stoffer for både sundhed og miljø.

Dorte har været projektleder af en lang række opgaver inden for anvendelsen af kemiske stoffer i industri, hospitaler og byggesektoren og er specialist i at udvikle modeller og databaseværktøjer vedr. kemiske stoffers skæbne i miljøet.

PhD, Chemical engineering, DTU