Vårt program

Dina vattenfrågor - våra svar

DHI Sverige bjuder in till en serie webinars

Vi ser ett mönster i de problemställningar som dyker upp när vi diskuterar vattenrelaterade frågor med er kunder, och har därför tagit fram en serie inspirerande webinars på typiska teman. Så varför inte delta i något - eller några - av dessa webinars, där vi diskuterar just de frågor som är relevanta för dig och din organisation?

I webinarserien visar vi hur vi kan hjälpa till, antingen med traditionella modellerings- och mättjänster eller genom vårt nya utbud av skräddarsydda, digitala tillämpningar - eller en kombination av dessa!

DHI Sverige tar avstamp i forskning och innovation för att utveckla våra tjänster och verktyg för modellering, övervakning och prognoser. Vi skapar därmed mervärde för såväl kunder som medarbetare och säkrar vår förmåga att möta dagens och framtidens vattenutmaningar.

Välj bland våra många teman:

Kalendarium
Vecka 19, 2020

Efter närmare 15 års trogen tjänst, är det nu dags för MIKE URBAN att ge plats åt sin efterträdare MIKE URBAN+!

Vi på DHI vill bjuda in till ett webinar där vi går igenom de väsentligaste nyheterna och förändringarna i MIKE URBAN+ vad gäller såväl GUI och användning som licensiering och serviceavtal.

Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen.

Presentatör: Maria Roldin, Sten Blomgren och Ida Eriksson

Tisdag 5 maj, 09:30 – 10:00  –> Anmälan
Tisdag 5 maj, 14:30 – 15:00  –> Anmälan

Detta kostnadsfria webinar fokuserar på:  
  • Vad är syftet med mätning och vad ska man använda (utrustning).
  • Vad DHI kan erbjuda (utrustning och tjänster)
Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen.

Presentatör: Jessie Schroeck

Onsdag 6 maj., 09:30 – 10:00  –> Anmälan
Onsdag 6 maj., 14:30 – 15:00  –> Anmälan

DHI kommer den 6 maj hålla ett kostnadsfritt webinar på 30 minuter där två av våra specialister kommer prata om möjligheter att modellera sediment och risken för spridning av föroreningar.

Modellering kan utgöra ett kraftfullt alternativ vid riskbedömning av t.ex föroreningsspridning till följd av erosion eller fysiska åtgärder i området, samt bottenerosion orsakad av propellerströmmar från fartyg.

Presentatörer: Sofia Hjalmarsson och Hanna Corell

Onsdag 6 maj., 09:30 – 10:00 –> Anmälan
Onsdag 6 maj., 14:30 – 15:00 –> Anmälan

DHI och Bengt Dahlgren bjuder in till ett gemensamt webinar som riktar sig till er inom kommun som jobbar med samhällsplanering, VA samt risk- och beredskap.

Webinaret är gratis och riktar sig till er som genomfört en skyfallskartering men behöver hjälp och inspiration med att komma vidare i arbetet med att skyfallssäkra er stad. Naturligtvis är ni som ännu inte karterat er stad/kommun också välkomna att delta.

Under webinaret kommer vi dela med oss av erfarenheten från arbete med skyfallsfrågan i fler än 50 kommuner i Sverige.

Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen

Presentatörer: Christofer Karlsson (DHI) och Lars Strömdahl (Bengt Dahlgren)

Torsdag 7 maj, 09:30 – 10:30 –> Anmälan
Torsdag 7 maj, 14:30 – 15:30 –> Anmälan

Kalendarium
Vecka 20, 2020

Detta webinar handlar om hur modeller kan användas för att i ett tidigt skede optimera och utvärdera vattenbyggnadsprojekt. Vi kommer bland annat prata om hur vågmodeller kan användas för att ta fram läge och dimensioner på vågbrytare, och hur cirkulationsmodeller kan uppskatta förändringar i strömmar vid en kajutbyggnad. Under dessa 40 minuter kommer vi även hinna med frågor och diskutera vikten av att noggrant definiera förutsättningarna för modelleringsstudien.

Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen

Presentatörer: Lars Jonasson

Torsdag 14 maj, 09:30 – 10:00  –> Anmälan
Torsdag 14 maj, 14:30 – 15:00  –> Anmälan

Kalendarium
Vecka 21, 2020

Vi presenterar två av våra programvaror med fokus på vattenförsörjning och drickvattenledningsnätet.

WaterNet Advisor

Ett lättanvänt verktyg som effektiviserar det dagliga arbetet med vattenledningsnätet. Ett verktyg med vilket du kan göra beräkningar med vattenmodellen utan expertkunskaper. På ett enkelt sätt är det möjligt att snabbt få svar på frågor som:

  • Var någonstans finns det flaskhalsar i ledningsnätet?
  • Vilket flöde kan tas ut i den här brandposten?
  • Vad är den återstående kapaciteten i den här punkten?
  • Vad händer om jag stänger denna ledning?
  • Vilka ventiler behöver jag stänga för att isolera ledningen?
  • Om en förorening släpps i den här punkten i systemet – hur sprids den?

Leakage Monitor

Ett beslutsstödsystem för att permanent underlätta och effektivisera den långsiktiga läckagehanteringen. Programmet stödjer IWA’s standarder kopplat till läckage och stödjer beräkningar av odebiterat vatten genom analys av balansen mellan inflödet till zoner och debiterat vatten, framförallt genom analys av flödesmätare och nattflöde in till zonerna.

  • Automatisk insamling och bearbetning av mätdata
  • Verktyg för detaljerad läckageanalys i enskilda mätzoner
  • Snabb identifiering av mätzoner med högst läckage
  • Nyckeltal för läckage per mätzon
  • Desktop- och webbapplikation

Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen.

Presentatörer: Johan Spännare, Ida Eriksson och Andreas Hermansson

Måndag 18 maj, 09:30 – 10:00  –> Anmälan
Måndag 18 maj, 14:30 – 15:00  –> Anmälan

Allt fler VA-organisationer får upp ögonen för de problem som tillskottsvatten orsakar, dvs. översvämningar och utsläpp genom bräddning och nödutlopp eller sänkt effektivitet i reningsverk och förbiledning. Med ett metodiskt arbetssätt för målsättning, planering, undersökning och uppföljning kan en god kostnadseffektivitet uppnås trots ett komplext och ofta omfattande problem.

DHI har lång erfarenhet av tillskottsvattenundersökningar och har på senare år utvecklat principer och verktyg för metodiskt kunna beräkna, analysera och jämföra tillskottsvattenflöden i avloppsledningsnät. Baserat på dessa resultat identifierar vi sedan källorna till tillskottsvattnet utifrån specifikt anpassade fältundersökningar.

I en kommande SVU-rapport beskrivs nyckeltal och metodik för effektivt och strategiskt tillskottsvattenarbete. I kombination med anpassade fältundersökningsmetoder såsom nattmätningar, anslutningskontroller eller flödesmätningar får ni kontroll på er tillskottsvattensituation och kan identifiera lämpligast möjliga åtgärder för just er unika situation.
I detta webinar får du:
  • Introduktion och kunskap om olika typer av nyckeltal som beskriver tillskottsvatten.
  • En inblick i metodiken för tillskottsvattenarbete, vilken skapar kostnadseffektiva åtgärdspaket.
  • Introduktion till DHIs fältundersökningsmetoder och vilken som passar bäst för just din problemställning. Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen
Presentatörer: Emelie Alenius och Jessie Schroeck

Tisdag 19 maj, 09:30 – 10:00  –> Anmälan
Tisdag 19 maj, 14:30 – 15:00  –> Anmälan

Kalendarium
Vecka 22, 2020

Under detta webinar diskuterar vi reservoarer utifrån problembild, grundfakta/karakteristik (kopplat till P114), analys av omblandning samt konstruktionsdetaljer genom CFD (inlopp, bräddning etc.) och koppling till MIKE URBAN modeller.

Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen

Presentatörer: Lars Jonasson och Johan Spännare

Onsdag 27 maj, 09:30 – 10:00  –> Anmälan
Onsdag 27 maj, 14:30 – 15:00  –> Anmälan

Kalendarium
Vecka 23, 2020

På detta webinar presenterar vi våra verktyg och konsulttjänster som DHI kan erbjuda inom området torka och vattenbrist.
  • Kartläggning och åtgärdsanalyser av vattentillgångar inom hela avrinningsområdet
  • Metoder och verktyg för att ta fram säsongsprognoser
  • Operationella system som beslutsunderlag för åtgärder avseende reglering av magasin och vattenuttag
  • Praktikfall
Webinaret riktar sig till dig som är beroende av och önskar planera för en säker vattentillgång över hela året oavsett om du jobbar i offentlig eller privat sektor.

Vi kommer att erbjuda detta webinar vid två tillfällen, för att så många som möjligt ska ha möjlighet ta del av informationen

Presentatörer: Ola Nordblom och Kean Foster

Onsdag 3 juni, 09:30 – 10:30 –> Anmälan
Onsdag 3 juni, 14:30 – 15:30 –> Anmälan