Inbjudan till webinar om lokala åtgärdsprogram

Missa inte chansen att lyssna på experter från DHI, Naturcentrum och SYNLAB när de berättar om hur ni framgångsrikt kan arbeta med lokala åtgärdsprogram. Under webinaret ges flera inspirerande exempel och möjlighet att ställa frågor.

Vad är ett lokalt åtgärdsprogram?

  • En realistisk, genomförbar plan för miljöåtgärder för ett geografiskt område, exempelvis ett avrinningsområde eller delavrinningsområde i syfte att nå ett fastställt miljömål.
  • Integrerar åtgärder för såväl fysikaliskt-kemiskt, hydromorfologiskt och biologiskt tillstånd i samma åtgärdsprogram för ökad kostnadseffektivitet.
  • Beaktar befintliga översikts- och detaljplaner samt integrerar klimatanpassningsåtgärder.
  • Innehåller prissatta, realistiska åtgärder som beaktar både vattenkvalité och habitat och som är framtagna utifrån lokala förhållanden.

Datum

6 februari kl. 10-11
eller
12 februari kl. 10-11

Gratis!

Webinar via Skype

Webinaret riktar sig till dig som jobbar med samhällsplanering, miljö- eller vattenfrågor på kommun eller länsstyrelse.

Åtgärder med flera syften

  • Näringsrening

  • Biologisk mångfald

  • Hydromorfologi

  • Flödesutjämning

  • Rekreation

  • Naturinformation

Markus Petzén
Hydrolog, DHI
Per Saarinen Claesson
Sötvattensbiolog, Naturcentrum
Fredrik Holmberg
Limnolog och fiskbiolog, SYNLAB

Anmälan

* Genom att ange information enligt ovan medger du till att erhålla marknadsutskick från DHI. Du kan avregistrera dig när som helst

Dela detta!